คุณนายส่งรูปซีฟู้ดมื้อเย็นที่ฮ่องกง
มาให้พ่อลูกที่นั่งกินผัดผักอยู่บ้านอิจฉาแทนคิดถึง

คุณนายส่งรูปซีฟู้ดมื้อเย็นที่ฮ่องกง
มาให้พ่อลูกที่นั่งกินผัดผักอยู่บ้านอิจฉาแทนคิดถึง